Benevolent Foundation "GAGARINCINER"

Հիմնադրամի նպատակներնեն` Հայաստանի Հանրապետության Սևան քաղաքի Գագարին գյուղում բարեգործական և այլ գործունեությամբ նպաստել:

ստացող` «ԳԱԳԱՐԻՆՑԻՆԵՐ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ AK0410832, 14/12/09, 050, 14/12/19 ստացողի դրամային հաշվեհամարը` 163148154178 AMD Բանկ` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ«ՍԵվԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ք.Սևան, Նաիրյան 141-3??????.??????? ?????? ???????????